Landbouw

Al eeuwen geleden hebben boeren zich gevestigd in het Markdal. Ook nu nog worden grote delen van het Markdal en de omliggende hogere gronden gebruikt voor landbouw. Op de lagere en nattere gronden vinden we veeteelt en in de hoger gelegen, drogere gronden zien we met name tuinbouw. Wat veeteelt betreft gaat het voornamelijk om melkvee en vleesvee. Bij de tuinbouw gaat het om zacht fruit zoals aardbeien en plantmateriaal zoals buxus en lavendel.

In de afgelopen decennia is het agrarische karakter van dit gebied sterk veranderd. Waar voorheen gemengde bedrijven de regel waren, met hooilanden in het beekdal en akkerbouw en tuinbouw op de hogere delen, zijn de bedrijven nu sterk gespecialiseerd. De komende jaren zal deze balans opnieuw wijzigen.

Scheiding of verweving van landbouw en natuur, landschapsversterking en agrarische structuurverbetering, nieuwe diensten aanbieden aan recreanten en omwonenden, streekproducten gaan produceren: voor iedere agrarisch ondernemer is dat een persoonlijke keuze die van veel factoren afhangt.

De agrarische sector werkt actief samen met de Vereniging Markdal, om tot oplossingen te komen die zoveel mogelijk passend zijn voor het bedrijf maar ook zoveel mogelijk een bijdrage zijn voor het hele gebied van het Markdal.