Wij werken samen aan een mooi, vitaal en duurzaam Markdal

Het Markdal, ten zuiden van Breda, is een gebied met groene landerijen en boerderijen met een verhaal.

Home  Copy 2

Een uniek proces

In een bijzonder proces werken de mensen uit het gebied zelf aan meer natuur én toekomst voor de bewoners.

Wij werken

Van binnenuit

Dat betekent dat de plannen, de uitvoering en het beheer vanuit de mensen in het gebied komen. Van binnenuit is niet bottom up, want er is een gelijk speelveld.

In een gelijk speelveld

Een gelijk speelveld betekent voor ons dat iedereen even serieus genomen wordt en dat overheden een faciliterende rol spelen.

Integraal

Dat betekent dat alle invalshoeken meegenomen worden. Het gaat in het Markdal niet alleen over natuur en water, maar ook over sociale en economische aspecten.

Gelijktijdelijk

Dat betekent dat alle processen zoveel mogelijk naast elkaar lopen. Dat levert tijdwinst op én meer motivatie bij bewoners.

Het Markdal in cijfers

0
km lang van bron tot monding
0
km tussen grens en Ginneken
0
ha extra natuur
0
vrijwilligersuren per jaar

Hebt u vragen? Stel ze hier.

Het Markdal in beeld