Omgevingsvisie

Wij werken aan een duurzaam en vitaal Markdal. Dat wil zeggen: wij streven naar een Markdal met meer ruimte voor water en natuur, maar ook naar een innovatief Markdal met een toekomst voor de mensen die er leven en werken.

De tien uitgangspunten

Samengevat in 10 punten gaan wij uit van het volgende:

  1. De Mark is zoveel mogelijk vrij stromend en tegelijk heeft het Markdal voldoende capaciteit om piekafvoeren en reserves tijdelijk te bergen.
  2. De ecologische samenhang, de biodiversiteit en het zelf zuiverend vermogen nemen toe en het milieu wordt zo min mogelijk belast door schadelijke en hinderlijke stoffen in de grond, het water of de lucht, door geluid en door verlichting.
  3. De land- en tuinbouw heeft toekomst en ook andere, passende, economische activiteiten krijgen een plek.
  4. De landschappelijke kwaliteit is gebaseerd op het beeld van een beekdallandschap en op de oorspronkelijke ontginningstypen.
  5. Het gebied is aantrekkelijk voor bezoekers, er is ruimte voor stille recreatie.
  6. De cultuurhistorische en archeologische waarden zijn ‘beleefbaar’ in het landschap.
  7. De verkeersstructuur is afgestemd op de structuur en het gebruik van het beekdallandschap en op de oorspronkelijke ontginningstypen.
  8. Het Markdal vormt en biedt een belangrijke bron voor kennisuitwisseling en informatie.
  9. Zeggenschap over eigendom en beheer blijft zoveel mogelijk bij de mensen uit/in het gebied.
  10. Bewoners in en om het Markdal vormen een prettige sociale gemeenschap. Er is speciale aandacht voor het Perspectief voor Strijbeek en voor de mogelijkheden van jonge mensen (met name zonen en dochters van Strijbeek).