Agenda

Bijeenkomsten

nader te bepalen datum 2019 – inloopavond over de bestemmingsplanprocedure in Dorpshuis De Leeuwerik, Galder. Meer informatie volgt.