BREDA – De Vereniging Markdal blijft zich ook in de fase van het opstellen van het zogeheten uitvoeringsplan voor de herinrichting van het Markdal inzetten voor behoud van het kanovaren op de rivier de Mark. Dat zegt woordvoerder Chanan Hornstra die namens de vereniging in het gezamenlijke bouwteam zit met vertegenwoordigers van waterschap Brabantse Delta, bureau RoyalHaskoning DHV en de aannemer.

Hornstra heeft dit maandagmiddag 23 februari nog eens herhaald tijdens een al gepland overleg met vertegenwoordigers van de kanovaarders. Tijdens dat overleg kwam de petitie aan de orde die de Kanovereniging Breda samen met Vlaamse collega’s is begonnen voor het behoud van het kanovaren op de Mark. Ze haalden al ruim 700 handtekeningen op. De kanoërs stellen dat natuurvriendelijk kanoën altijd mogelijk is geweest zonder dat dit tot klachten heeft geleid.

Hornstra benadrukte namens de opstellers van de plannen dat de Vereniging Markdal altijd heeft geijverd voor behoud van het kanoën op de nieuwe Mark. Tegelijkertijd hebben de vereniging, maar ook het waterschap Brabantse Delta te maken met de grondeigenaren die kanoën in de meanders niet toe willen staan. Zij zijn van mening dat het kanovaren niet past in de nieuwe natuurwaarden die daar worden gerealiseerd. De Vereniging Markdal is het daar zeker mee eens. Maar kanoën in de oude bestaande rivierbedding moet wel mogelijk zijn.

De Vereniging Markdal heeft in het overleg maandag aangegeven de wensen van de kanoërs in te zullen brengen tijdens het opstellen van de definitieve plannen. De kanoërs stellen dat hun activiteit onmogelijk wordt als de tien stroomdammen worden aangelegd die ervoor gaan zorgen dat het rivierwater via de nieuwe meanders gaat stromen. De vereniging gaat inbrengen om met technische aanpassingen die stroomdammen in de oude rivierbedding zo aan te passen dat kano’s erdoor kunnen en gebruik kunnen maken van de grote rivier en dus niet van de meanders.

De kanovereniging Breda heeft woensdagavond 24 februari ook ingesproken in de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta. Het pleidooi om het kanoën te behouden kreeg steun van veel fracties met de opmerking dat dit wel in balans moet zijn met de nieuwe natuurwaarden in het gebied. Hans Peter Verroen lid van het dagelijks bestuur zei dat er creatief nagedacht gaat worden over mogelijke oplossingen. “Laten we in dit complexe proces kijken wat er wel kan.”

 

molshopen in een winters Markdal