Het Markdal bereikt nieuwe mijlpaal: het Voorlopig Ontwerp

De Vereniging Markdal en waterschap Brabantse Delta publiceren in samenwerking met adviesbureau Royal HaskoningDHV het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de aanpassing van het Markdal. Een mooie stap verder dankzij de inspanningen van de vrijwilligers van de Vereniging Markdal, medewerkers en bestuurders van de provincie, gemeenten en het waterschap én samen met de bewoners en agrariërs. Ook heeft intensief overleg met de natuurverenigingen en dorpsraden plaatsgevonden. Dit betekent dat een nieuwe mijlpaal in de voorbereiding van het project Markdal is bereikt.

Een flinke stap

Sjef Langeveld, voorzitter Vereniging Markdal: “Vanaf het begin werken we als vereniging met bewoners en betrokkenen en met name het waterschap en beide gemeenten aan de plannen voor een duurzaam en vitaal Markdal. De start omvat het inrichten van 100 ha nieuwe natuur in samenhang met het graven van een vrij stromende Mark.”  Die vrij stromende Mark is volgens de voorzitter het allerbelangrijkste. “Een rivier met minder stuwen, smaller met zijn oorspronkelijke breedte van 9 meter. In feite wordt er een compleet nieuwe rivier gegraven”, aldus Langeveld. Zeker zo belangrijk is in zijn ogen dat de nieuwe rivierloop geïnspireerd is op de vormen van het gebied met zijn donken en zijn laagten.

Langeveld is ook blij met de mogelijkheid dat de oorspronkelijke natuur terug kan komen, zoals kruidenrijk grasland, moerasbeplanting, bosjes en lanen. “Het is ook belangrijk dat de agrariërs eindelijk weten wat er gaat gebeuren en dat ze verder kunnen met hun bedrijven. En we mogen de recreatie niet vergeten. Voet- en fietspaden worden zoveel mogelijk gescheiden. Er komen meer fietsroutes en nieuwe struinmogelijkheden voor de wandelaars met bruggetjes op verschillende plaatsen.”

Van schetsontwerp naar VO was nog een flinke stap waarbij nog meer (aanvullend) onderzoek nodig was. Onderzoek dat bijvoorbeeld nodig was om de ligging van de nieuwe meanders te bepalen.
“We zijn blij met het resultaat en hiermee hebben we samen een goede basis gelegd voor het vervolg van het project; een belangrijke stap richting de uitvoering. Het ontwerp wordt zodanig uitgewerkt, dat in 2022 de uitvoering kan beginnen in het zuidelijk deel van het Markdal in de gemeente Alphen-Chaam. Deze stappen zetten we het komende jaar en dat doen we natuurlijk weer samen met alle betrokkenen”, aldus Hans Peter Verroen, dagelijks bestuurslid bij het waterschap.

Digitaal platform

In verband met de coronamaatregelen is een digitaal platform ontwikkeld. Geïnteresseerden kunnen het uitgewerkte voorlopig ontwerp daar vinden. Het VO dat mensen kunnen bekijken, bestaat uit kaarten en gesproken presentaties met toelichting. In de presentaties vertellen de Vereniging Markdal, waterschap Brabantse Delta en adviesbureau RHDHV meer over het VO: van de totstandkoming tot de inhoud en het vervolgproces.
De link naar het digitaal platform is: https://herinrichting-markdal-rhk.hub.arcgis.com/

Digitale inloopsessie op 14 december

Als iemand na het bekijken van deze presentaties nog vragen heeft, dan is hij/zij van harte uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst op maandag 14 december om 19.45 uur. Aanmelden kan bij Jan Roovers, bestuurslid Vereniging Markdal via info@verenigingmarkdal.nl.

Indien het niet lukt het VO digitaal te bekijken, dan kan via 06 – 50 60 16 47 meer informatie worden opgevraagd.