14 april a.s. Discussieavond Vereniging Markdal: Water en klimaat zorgen voor nieuwe opgaven

De klimaatsveranderingen lijken steeds sneller te gaan. Meer en heftigere regenperiodes volgen er sneller op. Dat stelt ook het Markdal voor nieuwe opgaven en de vraag is dan ook terecht of we in de (nabije) toekomst wel droge voeten houden in Breda.

Nu de herinrichting van het Markdal vertraging oploopt wil de Vereniging Markdal de discussie over de aanpak van het rivierdal tussen Breda en de Belgische grens volop levend houden. Reden om op 14 april een discussieavond te houden met als thema de uitdagingen die ons op deze gebieden  de komende decennia te wachten staan. Specifiek komt aan de orde welke rol het Markdal kan spelen als antwoord op de klimaatveranderingen, de verdroging en vernatting van het watersysteem.

De avond wordt gehouden in de Pekhoeve, Dorpstraat 94 in Ulvenhout.

Hoofdspreker van de avond is Pieter Scherenga, landschapsarchitect en directeur van bureau H+N+S. Dit bureau heeft een studie gemaakt over ‘Hoe kunnen de hoge zandgronden van Zuid-Nederland klimaatbestendiger worden?’ Hij zal tijdens zijn inleiding ingaan op de nieuwe opgaven en uitdagingen voor de beek- en rivierlandschappen in Noord-Brabant. Zijn bureau is betrokken bij diverse verkenningen over de omgang met verdroging en wateroverlast in relatie tot inrichting en gebruik.

Na zijn presentatie gaan deskundigen in op wat dit concreet betekent voor het Markdal. Frank Lamoen houdt zich bij de provincie Noord-Brabant bezig met de watertransitie en hij is deskundige op het gebied van rivier- en beekdallandschappen. Hij zal ingaan op de visie van de afdeling water bij de provincie op het Markdal. Na de heer Lamoen gaat Jan Janse, landschapsarchitect en destijds opsteller van het bidboek voor de aanpak van het Markdal, in op het thema van de avond. Janse is ook lid van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving van de provincie Noord-Brabant.

De zaal van de Pekhoeve gaat open om 19.30 uur. Joost de Jong, bestuurslid van de Vereniging Markdal opent de avond om 20.00 uur waarna Pieter Scherenga als eerste het woord krijgt. De pauze is gepland om 21.00 uur. Na de pauze is er gelegenheid te discussiëren over hoe we als Markdal kunnen inspelen op de uitdagingen die op het gebied afkomen.

 

hoogwater Markdalvolle zaal bij lezingen klimaatbestendigheid Markdal