Geslaagde avond in Galder: het nieuwe Europese Landbouwbeleid biedt boeren en tuinders meer mogelijkheden om betaald te worden voor maatschappelijke diensten (klimaat, water, biodiversiteit etc).

Op 1 januari 2023 wordt er een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van kracht. Nederland heeft dat beleid concreet gemaakt in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het is voor boeren en tuinders van groot belang dat zij goed geïnformeerd zijn over de kansen die het NSP biedt.

De Vereniging Markdal nodigde daarom al haar leden uit voor een informatieve lezing over dit NSP.

Die bijeenkomst vond plaats op 12 juli 2022 in De Leeuwerik 18 te Galder.

Speciaal voor deze gelegenheid waren ook de ZLTO-leden van afdeling De Baronie zuid oost en van ZLTO afdeling Breda uitgenodigd, alsmede de Vereniging Agrarisch natuurbeheer Baarle-Nassau e.o.

Aard Mulders, werkzaam voor het ministerie van LNV is één van de opstellers van dit NSP.

Hij hield een presentatie voor een goed gevulde zaal met intensief luisterende boeren en tuinders.

Het doel van het gemeenschappelijk Landbouwbeleid is in de loop der jaren veranderd. Van “voldoende en betaalbaar voedsel en inkomenssteun voor boeren” naar 1) slimme veerkrachtige landbouw, 2) milieu biodiversiteit en klimaat, 3) brede plattelandsontwikkeling, 4) kennis, innovatie en netwerk.

De drie belangrijke regelingen voor grondgebonden landbouw worden:

  1. Basisinkomenssteun voor duurzaamheid: hectarebetaling voor landbouwgrond
  2. Eco-regeling: hectarebetaling voor extra activiteiten
  3. Agrarisch natuur en landschapsbeheer: betaling voor extra activiteiten

Daarnaast zijn er nog subsidies beschikbaar voor investeringen en samenwerkingsprojecten.

Aard Mulders verklaarde vervolgens de nieuwe begrippen in het NSP. Hij vertelde in vogelvlucht welke regelingen er zullen zijn om het bedrijfsinkomen op te plussen. Zo kunt u bijvoorbeeld straks kiezen voor een bronzen, zilveren of gouden eco-premie.

Voor verder detailinformatie verwijs ik u naar de powerpointpresentatie van Aard Mulders, te vinden door een klik op deze link: 220712-presentatie-nieuwe-glb.

Boeren die willen uitzoeken of de regelingen voor hen aantrekkelijk zijn, kunnen gebruik maken van een rekenschema van RVO. Via deze link te zien.

 

 

 

 

 

proefvelden StrijbeekBoek over Het Markdal