Brouwerij werkt al aan Markdal-bier om band met gebied te onderstrepen

Dorpsbrouwerij de Pimpelmeesch uit Chaam verhuist komende zomer naar de nieuwe multifunctionele bedrijfsruimte die de Vereniging Markdal duurzaam & vitaal op dit moment realiseert bij proefboerderij de Markhoeve. De proefboerderij is gevestigd in het gebouw van een voormalig geitenbedrijf met 5 hectare grond aan de Strijbeekseweg in Strijbeek.
In de bedrijfsruimte van de proefboerderij worden naast de dorpsbrouwerij kleinschalige bedrijven, een praktijkcentrum voor agrarische opleidingen, teelt van biobased gewassen en een informatiecentrum over het Markdal ondergebracht.
De Vereniging Markdal kreeg in 2013 het verzoek van de provincie Noord Brabant om een nieuwe bestemming te realiseren voor de boerderij. Daarnaast wilde provincie een nieuw perspectief voor het dorp Strijbeek. Samen met de bewoners – werkend van binnenuit – heeft de vereniging vervolgens het Perspectief voor Strijbeek gepresenteerd inclusief het plan voor een proefboerderij bij de Markhoeve.
De nieuwbouw komt op de plaats van de oude geitenstal bij de Markhoeve. Deze is, samen met de overige bedrijfsgebouwen, in de zomer van 2019 gesaneerd en gesloopt. Als fundering voor de nieuwbouw wordt 90% van het sloopmateriaal hergebruikt. Het nieuwe multifunctionele gebouw heeft een oppervlakte van 45 bij 30 meter. De Markhoeve wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd en volgens de nieuwe standaarden volledig geïsoleerd. Houtskelet prefab-elementen spelen bij de uitvoering een grote rol onder andere om de bouwtijd kort te houden. De Finnjoist vloeren dragen bij aan bouwen met minder materiaal en comfortabeler en duurzamer bouwen. Het dak krijgt aan de zuidkant een ‘groene kant’ in combinatie met zonnepanelen. Op het dak worden vier teeltvakken met verschillende typen groen aangelegd. Een deel van het dak kan CO2 zuiveren uit de lucht die vrijkomt in het bedrijfsgebouw.
Als uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vereniging Markdal en de provincie Noord-Brabant wordt de Markhoeve in het verlengde van alle plannen in het Markdal overgedragen aan de vereniging. Die werkt op dit moment voor het toekomstig beheer van de Markhoeve aan de oprichting van een Stichting die een autonoom bestuur krijgt. In samenwerking met het Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum Rusthoeve gaat de Markhoeve in 2020 meewerken aan drie proeftuinen. Het doel is het ontwikkelen, delen en verspreiden van kennis en het stimuleren van duurzame ontwikkelingen in de landbouw.

Dorpsbrouwerij de Pimpelmeesch

Vrijdag 1 mei zijn de officiële documenten getekend die de verhuizing van Dorpsbrouwerij de Pimpelmeesch naar de Markhoeve mogelijk maken. “Er zijn diverse redenen waarom wij op het aanbod van vereniging Markdal zijn ingegaan. Eén daarvan is dat onze huidige bedrijfslocatie niet meer voldoet. Het is eigenlijk al jaren te klein. Dat ziet en weet iedereen die onze brouwerij een beetje kent”, aldus Ad Kusters, de Dorpsbrouwer. “Niemand heeft kunnen voorzien, en wij zelf al helemaal niet, dat de brouwerij zo uit z’n jasje zou groeien. Destijds had ik het plan om het microbrouwerijtje naast mijn werk als chemisch analist bij Sabic in Bergen op Zoom te gaan voeren. En in dat plan pastte de voormalige koeienstal van de prachtige boerderij aan de Ginderdoorstraat in Chaam dan ook prima. Dat de vraag naar onze bieren zó zou ontploffen hadden wij niet ingeschat. Vrij snel nadat de brouwerij was gestart waren wij genoodzaakt om extra opslagruimte te gaan zoeken. Die vonden we 3 km van de brouwerij vandaan. Absoluut niet efficient maar noodzakelijk. Na het jarenlang op en neer sjouwen van zakken mout, pallets met flessen en dozen bier ben ik daar wel klaar mee”, aldus Kusters. “Hij wordt er tenslotte ook niet jonger op”, voegt zijn vrouw, Dyann van Alderen, met een knipoog toe. Het adres van De Pimpelmeesch verandert weliswaar maar de verbondenheid met Chaam blijft onverminderd bestaan. In dit dorp is het immers allemaal begonnen, de Dorpsbrouwer en zijn vrouw zijn geboren en getogen Chamenaren en het huidige assortiment bieren vindt hier zijn oorsprong en zijn naar dit dorp vernoemd. En dat blijft zo. Er wordt momenteel gewerkt aan een Markdal bier om ook de verbondenheid met dit gebied te onderstrepen. Een bier dat genoemd is naar de markante grote kerk in Breda (Baken van Breda red.) is er al jaren. Bier verbroedert. Stad en land worden via het Markdal verbonden.

Leer-werkbedrijf

Een andere reden is dat De Pimpelmeesch sinds 2014 een erkend leerbedrijf is. Studenten die een opleiding in voedseltechnologie, de agrarische sector en biochemie volgen, kunnen bij De Pimpelmeesch stage lopen. Maar ook hier loopt de brouwerij tegen het feit aan dat er te weinig bedrijfsopppervlakte beschikbaar is voor bijvoorbeeld een klein laboratorium. Alle benodigde instrumenten en laboratoriumapparatuur zijn weliswaar in de brouwerij aanwezig maar Kusters droomt ervan om dit eindelijk eens goed te kunnen gaan inrichten. Gezien zijn achtergrond een logisch gegeven.

Proeven & Genieten

Tevens wil De Pimpelmeesch ontvangsten van bezoekers in een nieuw jasje gaan steken. De brouwerij wil daarvoor nauw samenwerken met andere organisaties en bedrijven in de regio. Uitbreiding van de brouwcapaciteit streven zij niet na. Ze zoeken vooral naar vernieuwing in het huidige aanbod van hun arrangementen voor bezoekers. Rondleidingen en proeverijen verzorgt De Pimpelmeesch al jaren. Maar zij willen ook graag aan de vraag voldoen om proeverijen voor grotere groepen te verzorgen. En als dan ook fietsers, wandelaars en toeristen De Markhoeve bezoeken voor informatie over het Markdal en én passant een blik in de brouwerij kunnen werpen is dat helemaal mooi. Er zal in De Markhoeve op termijn ook genoten kunnen worden van een drankje en een hapje met uitzicht op de brouwerij, proefvelden en het Markdal. Kusters: “Dat gaan wij niet zelf doen maar we zoeken als brouwerij de samenwerking met enthousiaste, ondernemende en ervaren (horeca) mensen. Bier brouwen is een vak, horeca & gastvrijheid is dat ook. We laten dat dus graag over aan professionals.”

Alles komt samen in De Markhoeve

Bedrijvigheid op allerlei vlakken; onderwijs, kennisdeling, kruisbestuiving, samenwerking, recreatie & toerisme, innovatie en duurzame ontwikkelingen. Op al deze fronten wil Dorpsbrouwerij de Pimpelmeesch een bijdrage leveren; de CO2 die vrijkomt bij het vergistingsproces van bier wordt via een systeem naar de beplanting op het dak geleid en daar op natuurlijke wijze gezuiverd. En wellicht kan op termijn bier worden gebrouwen van lokaal geteelde gerst en hop, afkomstig van de proefvelden. Diverse onderwijsinstellingen kunnen stageplaatsen voor hun studenten regelen. En bezoekers van De Markhoeve worden hartelijk ontvangen met een mooi verhaal en een goed glas bier.

Toekomstbestendig

De Pimpelmeesch bestaat dit jaar 20 jaar. Weliswaar niet in de huidige bedrijfsvorm maar Ad Kusters brouwt al 20 jaar zijn bieren. Hij had zich dit jubileumjaar natuurlijk anders voorgesteld. De maatregelen ten gevolge van de Corona-crisis zijn voelbaar voor iedereen. Ook De Pimpelmeesch wordt flink geraakt door de lock-down. Een overgroot deel van haar klanten moest immers de deuren sluiten waardoor er momenteel veel minder bier kan worden afgezet. “We doen er alles aan om goed contact te houden met onze relaties in de horeca, slijterijen en toerisme en bedenken in samenspraak met hen verschillende acties voor als zij hun horeca/terras weer open mogen stellen. Met als doel om er samen weer bovenop te komen. Aan ons zal het niet liggen; we treffen nu met deze verhuizing de voorbereidingen om straks iedereen weer te kunnen voorzien van kakelverse Pimpelmeesch bieren”, aldus Kusters. Natuurlijk zijn er risico’s verbonden aan een dergelijk verhuisplan. Zeker als we de gevolgen van de huidige Corona-crisis in ogenschouw nemen.
Maar los van die crisis moeten alle redenen die De Pimpelmeesch aanvoert om deze stap te zetten er tenslotte voor zorgen dat het bedrijfje toekomstbestendig is en blijft. Om de mogelijkheid te bieden voor een nieuwe generatie jonge brouwers om de zaak over enkele jaren over te nemen en voort te zetten. Dat zou uiteindelijk de ultieme kroon zijn op het werk van de Dorpsbrouwer uit Chaam & Strijbeek.

Foto 1) Artist Impression van De Markhoeve

Foto 2) Sjef Langeveld, Voorzitter a.i. Vereniging Markdal en Ad Kusters, De Pimpelmeesch ondertekenen de overeenkomsten

Foto 3) Proosten op de toekomstige samenwerking