Zowel de gemeente Breda als de gemeente Alphen-Chaam hebben het conceptontwerpbestemmingsplan voor het Markdal vrijgegeven voor inspraak. Dit conceptontwerpbestemmingsplan is gemaakt om de voorgestelde ontwikkelingen in het Markdal mogelijk te maken. Op onze gespreksavond van 12 juni heeft u hier meer over kunnen horen.

De inspraakperiode loopt van 5 september tot en met 16 oktober. Binnen deze periode is het mogelijk reacties op het bestemmingsplan in te dienen. De inspraakperiode is bedoeld om het conceptontwerpbestemmingsplan samen met betrokken partijen te verbeteren. Na aanpassing wordt het een ontwerpbestemmingsplan, waarop weer een termijn van 6 weken volgt waarin zienswijzen ingediend kunnen worden. Meer hierover leest u in onze procedurefolder.

Inzien van het conceptontwerpbestemmingsplan

Het conceptontwerpbestemmingsplan van beide gemeenten is in te zien op de website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Het conceptontwerpbestemmingsplan van Breda vindt u onder plannaam Buitengebied Zuid 2013 Markdal Breda, voor Alphen-Chaam vindt u het onder de naam Markdal.

Inloopbijeenkomsten

Tijdens de inspraakperiode houden beide gemeenten een inloopavond.

  • De inloopavond van de gemeente Breda vindt plaats op 27 september 2017 van 16.30 u tot 19.30 u in de Pekhoeve, Dorpstraat 94 in Ulvenhout.
  • De inloopavond van de gemeente Alphen-Chaam vindt plaats op donderdag 5 oktober van 16.30 u tot 19.30 u in Dorpshuis de Leeuwerik, St. Jacobsstraat 1B in Galder.

Tijdens deze inloopavonden kunt u bij ambtenaren van de betreffende gemeente terecht voor vragen en meer informatie over het conceptontwerpbestemmingsplan. Ook vertegenwoordigers van de Vereniging Markdal en waterschap Brabantse Delta zijn op deze avonden aanwezig.

Indienen inspraakreacties

Inspraakreacties kunnen als volgt worden ingediend:

  • Voor Breda: bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.
  • Voor Alphen-Chaam: bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam, Postbus 3, 5130 AA te Alphen.

Voor vragen, opmerkingen of verbeterpunten kunt u uiteraard ook contact opnemen met de Vereniging Markdal. Dat kan per mail: info@verenigingmarkdal.nl of telefonisch via procesmanager Marcel van Miert: 06-14794939.