Voorzitter Annemiek Jetten heeft een andere werkkring gevonden en neemt daarom deze maand afscheid van de vereniging Markdal. De Raad van Toezicht / Raad van Advies is inmiddels een procedure opgestart voor een nieuwe voorzitter. Huub Koevoets neemt in de tussentijd het voorzitterschap waar. De leden hebben hierover de volgende brief ontvangen:

 

Leden van het Dagelijks bestuur en het Algemeen Bestuur van de vereniging en stichting Markdal duurzaam & vitaal

 

Geachte Leden,

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur en Raad van Toezicht van vrijdag 18 juni j.l.

heeft Annemiek Jetten haar beslissing gemeld het voorzitterschap van de vereniging en

de stichting Markdal per die datum neer te leggen. Zoals zij al bij haar aantreden als voorzitter

in februari j.l.  had aangegeven was zij op zoek naar een nieuwe werkkring. Zoals U bekend

heeft zij die inmiddels gevonden in een langdurig waarnemerschap als burgemeester

van Papendrecht. Afgelopen vrijdag vertelde zij “moet ik na 2 weken in functie te zijn

constateren dat het burgemeesterschap zowel in tijd als in functie niet verenigbaar is met

werkzaamheden voor het Markdal”.

De Raad van Toezicht heeft met veel begrip kennisgenomen van de beslissing van Annemiek.

Het is met veel dank voor haar grote inzet en enthousiasme voor de vereniging en de

stichting dat de raad van Toezicht haar besluit om terug te treden als voorzitter aan u allen

bekend maakt. Uw actieve deelname  om ons aller Markdal mooier en duurzamer

te maken wordt door ons zeer gewaardeerd.

Het dagelijks bestuur zal de lopende ontwikkelingen met u ongewijzigd voortzetten.

Hubert Koevoets zal als vicevoorzitter tijdelijk het voorzitterschap op zich nemen.

Samen met de Raad van Toezicht/Raad van Advies zal het Dagelijks Bestuur  de procedure opstarten

voor de vervulling van het voorzitterschap, intern of extern.

 

Met een hartelijke groet,

De Raad van Toezicht/Raad van Advies

Guy Kersten

Jan Schipper

Thom van der Weyden

ondernemen in een veranderend Markdalkinderen in de plassen door de regen