Meewerken

Wilt u meedenken, meewerken en meepraten over de ontwikkelingen in het Markdal? Dat kan!

Als vrijwilliger

U kunt vrijwilliger worden in één van onze werkgroepen, in het Algemeen Beraad of bij praktische zaken als publieksevenementen. Misschien heeft u een specifieke expertise of ervaring met speciale vraagstukken en wilt u ons helpen met specifieke taken. Wij werken vanuit de kennis en ervaring van iedereen die betrokken is bij het Markdal.

Wat het u kost? De tijdsbesteding is erg afhankelijk van de bijdrage die u wilt leveren en de fase waarin het proces zich bevindt en kan ook wisselen. Kortom: daar kunnen wij een indicatie van geven als u contact met ons opneemt.

Wat het u oplevert? Ervaring in een organisatie die op een heel vernieuwende manier samenwerkt met overheden. Nieuwe inzichten. Zeggenschap over uw leefomgeving. Samenwerking in inspirerende en gezellige teams over onderwerpen die u aan het hart gaan.

Spreekt dit u aan? Kijk hieronder bij onze vacatures of neem contact met ons op.

Samenwerkingspartners

Als organisatie werken wij intensief samen met alle partners die belangrijk zijn voor het Markdal:

Wat de overheden betreft zijn dat met name waterschap Brabantse Delta, de gemeenten Alphen-Chaam en Breda en de provincie Noord-Brabant.

Particuliere grondbezitters, zowel agrariërs als niet-agrariërs zijn voor ons natuurlijk heel belangrijk. ‘Werken van binnenuit’ is niet mogelijk zonder hen. Zij zijn niet alleen bepalend in de beschikbaarheid van gronden en de mogelijkheden voor natuurbeheer, een duurzaam en vitaal Markdal is niet mogelijk zonder hun inbreng.

Datzelfde geldt voor de bewoners en recreanten in het gebied. Zonder de inzet van individuele bewoners en betrokken recreanten zouden wij niet bestaan, maar wij werken ook met buurtcomités en belangenorganisaties op het gebied van recreatie.

Daarnaast stemmen we ons werk af met de drie terreinbeherende organisaties Staatbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap en belangenorganisaties zoals natuur- en milieuverenigingen en cultuurhistorische verenigingen.

Voor de A58 werken wij samen met diverse organisaties, waaronder Rijkswaterstaat.

Er zijn uiteraard contacten over de grens. De kwaliteit van het Markwater in Nederland is ook afhankelijk van wat er in België gebeurt. Veranderingen in de waterloop in Nederland hebben ook invloed op de waterstanden in België. Goed overleg met de Vlaamse partijen vinden we dus heel belangrijk.