Beeldmateriaal

In de loop van de tijd zijn er verschillende filmpjes gemaakt over het Markdal.

Zes bestuurders over het Markdal - maart 2019

Filmpje gemaakt voor een grote publieksavond die een belangrijke mijlpaal in het proces markeerde: de nieuwe bestemmingsplannen werden op 12 maart 2019 ter inzage gelegd.

Vereniging Markdal duurzaam en vitaal - maart 2017

Uitleg over de werkwijze van de Vereniging Markdal voor de Eenvoudig Beter Trofee. Deze trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de instantie die het beste werkt in de geest van de nieuwe Omgevingswet.

In 2017 werd de trofee uitgereikt aan de Vereniging Markdal.

De praktijk in het Markdal - januari 2017

Nieuwe regisseurs voor gebiedsontwikkeling: de praktijk in het Markdal.

Filmpje gemaakt door het Planbureau voor de leefomgeving voor het symposium ‘Samen werken aan natuur’, 25 januari 2017.

Droneopnamen Markdal - winter 2015/2016

Bredanaar Lars Scheve maakte in de winter van 2015 / 2016 voor ons drone-opnamen van het Markdal. Muziek en stem zijn door Vincent Oudendijk van EclipseAV verzorgd. In de drone-opname is goed te zien hoe de stukken bij de grens en bij het Ginneken al een meer natuurlijke loop hebben.

Het is de bedoeling de komende jaren ook in het gekanaliseerde middenstuk meer ruimte te maken voor water en natuur.